تبلیغات
آذر آبادگان - کاسیان
کاسیان در ناحیه استان لرستان کنونی می زیستند. کتیبه های شاهان کاسی که مربوط به 

هزاره دوم قبل از میلا است و برخی اسامی خاص که با ترجمه اکدی در متون لغوی آشوری و 

بابلی محفوظ مانده و بعضی کلمات بازمانده از زبان کاسیان نشان می دهد که این قوم با 

عیلامیان خویشی داشته و به زبانی که با عیلامی قرابت داشت سخن می گفتند. کاسیان 

بعنوان یکی ازاقوام التصاقی که در ناحیه غرب ایران قدیم میزیستند، همچنانکه به لحاظ

جغرافیایی حلقه رابط میان خاک ایلام و گوتیان – لولوبیان یعنی مادیهای دوران بعد بودند، ازنظر 

فرهنگی و لسانی نیز این دو قوم را بهم پیوند می دادند ا.م دیا کونوف با اشاره به این موضوع 

می نویسد:

« مسلما ماد نواحی جنوبی تر نیز مناسبات نزدیک داشته و بویژه در زمانهای کهن که ظاهرا

مردم آن سرزمین با " کاسی " – ها و ساکنان عیلام از حیث قومیت و زبان قرابت داشتند».

« باید افزود که کاسیان و دیگر قبایل کوهستانی که به هر تقدیر از هزاره دوم قبل از میلا در مرز

ماد و عیلام زندگی می کردند، محتملا از لحاظ زبان با عیلامیان نزدیک بودند»

همجواری کاسیان با ایلامیان، قرابت ربانی آنها، و کتیبه های فرمانروایان کاسی که متعلق به 

هزاره دوم پیش از میلا است بیانگر اینست که کاسیان از اوایل یا اوسط هزاره سوم ق.م دراین 

منطقه سکنی گزیده اند، تا سرانجام در طول هزارسال پس ازآن موفق به ایجاد تمدن شده اند. 

تاریخ مزبور، مقارن با دوران ورود ایلامی اند که در مهاجرت ایلامیان از آسیای میانه به این ناحیه از

آنان جدا شده و درناحیه لرستان مسکن گزیده اند.

کاسیان اقوامی دامدار بودند. برخی از محققان برآنند که رام کردن اسب برای نخستین بار و

استفاده ازآن بعنوان وسیله ای حمل و نقل از دستاوردهای کاسیان بوده است.

بنظر پژوهشگران، بانی سلسله کاسی پیشوانی بنام « گانداش» بوده است. زمامداری وی 

مقارن با پادشاهی « سامسوئیلونی » پسرحمورابی در بابل بود. در نهمین سال سلطنت

سامسوئیلونی در بابل به سال 1741 ق.م میان بابلی ها و کاسیان جنگی درگرفت.

اسامی مهمترین شاهان کاسی و سالهای سلطنت آنان بدین قرار است:

1  گانداش. سالهای تقریبی سلطنت وی: از 1741 ق.م تا 1726 ق.م

2  آگوم کبیر. سالهای تقریبی سلطنت وی: 1725 ق.م تا 1704 ق.م

3 ـ کاش تی لیاش اول. سالهای تقریبی سلطنت وی: 1704 ق.م تا 1683 ق.م

4 ـ اوشی. سالهای تقریبی سلطنت وی: 1682 ق.م تا 1674 ق.م

5 ـ آبی راتاش اواسط قرن 17 ق.م

6 ـ اورشی قوروماش اواخر سده 17 ق.م

7 ـ آگوم دوم که لقبش کاک رمه بود. وی پسر اورشی قوروماش بوده و پادشاه تقریبی حاکمیت 

او مقارن هجوم هیتی ها به بابل و سقوط خاندان حمورابی به سال 1595 ق.م بوده است.

در کتیبه ای که از آگوم دوم بازمانده، وی خویشتن را « خلف نورانی خداوند» و پادشاه کاسیان

وا کدیان، پادشاه بابل، پادان، آلمان Alman و گوتیهای بی خرد می نامد. وی مجسمه های بابلی 

را که پادشاه هیت به غنیمت برده بود به بابل بازگرداند.طبقه بندی: تاریخییمیز، 

تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 | 10:02 ق.ظ | نویسنده : آترو | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب دابل شاپ
  • وب پاتوق
  • وب تور
  • وب قالب وبلاگ